Jednofóliové balící zařízení pro balení kusového zboží do polohadice typ “BAL+SHT”

  • Balicí linka slouží ke smršťování PE fólie, která je přetažena přes balený materiál
  • Uchycení fólie k balenému produktu se provádí pomocí kombinace příčného a podélného sváru
  • Příčný svár je vlastně kombinace dvou příčných svárů, mezi kterými je provedeno upálení fólie a podélný svár je prováděn jako kontinuální -pomocí svařovací rotační hlavy
  • Doprava balených jednotek do tunelu je provedena automaticky