Horkovzdušný smršťovací tunel s dopravníky

  • Zařízení je určeno pro kontinuální smršťování různých druhů a velikostí produktů
  • Princip vyhřívaní je zajištěn topnými bloky
  • Zařízení není na principu plynového ohřevu