Balicí stroj pro balení kusového zboží typ “NOVOPAC MINI”

  • Balicí zařízení slouží k ekonomickému balení kusového zboží v potravinářském a spotřebním průmyslu (např. různé druhy pečiva, knedlíky, čokoládové tyčinky, mýdla apod.)
  • Ukládání baleného produktu na vstupní dopravník může být ruční, nebo automatické
  • Zařízení automaticky provádí dávkování balených produktů do prostoru balení a svařování
  • Stroj automaticky přizpůsobí délky obalu podle délky baleného produktu, to znamená že stroj dokáže bez problémů zabalit směs různě dlouhých produktů s ohledem na jejich šířku a výšku
  • Šířka a výška baleného produktu musí odpovídat šířce balící fólie
  • Zařízení je možno doplnit vyvážecím dopravníkem
  • Veškeré parametry nastavitelné na grafickém displeji.

API NOVO – packing machine Novopac Mini