Automatické zařízení pro výrobu pytlů typ “AVP”

  • Automatický výrobník pytlů slouží k výrobě PE+PAD sáčků
  • Pomocí svařovacích lišt příčných a podélných je na zpracovávaném materiálu zhotovena soustava svárů a pomocí stříhacího nože jsou odděleny jednotlivé vyrobené sáčky
  • Svařovací lišty jsou trvale vyhřívané a ovládané pomocí pneumatických válců
  • Zpracovávaný materiál je odvíjen z odvíjecí stanice, kde je uložen na pneumatických rozpínacích válcích, které jsou brzděny pomocí magnetopráškové brzdy, která zajišťuje konstantní napjatost fólie