Automatické zařízení pro výrobu pytlů typ “AVP-ROLO”

 • Zařízení slouží pro výrobu ROLO pytlů a jejich bezdutinkové navíjení
 • Vstupním materiálem je role PE nebo MI hadice, která je uložena na odvíjecí hřídeli v zásobníku
 • Role je opatřena mechanickou brzdou, pomocí které se docílí konstantní odpor zpracovávané fólie
 • Fólie je do pracovního prostoru svařovací lišty podávána pomocí podávacích válců, které jsou pomocí ozubeného řemenu propojeny s pomocným podávacím válcem
 • Svaření a perforace se provádí kontinuálně pomocí pracovní stanice, která obsahuje svařovací lištu s perforačním nožem a dvě samostatné ovládané přítlačné lišty, které mají za úkol fixovat fólii během cyklu svařování a perforace a zároveň po ukončení svařovaní zajišťují odtržení fólie od svařovací lišty
 • Pohyb pracovní stanice je realizován pomocí servopohonu.
 • Za pohyblivou pracovní stanicí je fólie opět akumulována do akumulačního zásobníku, který má za úkol pojmout fólii, která je technologií kontinuálního svařování vyprodukována během zastavení podávacích válců, které odebírají fólii z akumulačního zásobníku a podávají ji do prostoru bezdutinkového navíjení
 • K zastavení podávacích válců dojde v okamžiku, kdy výstupní návin obsahuje požadované množství sáčků a je tedy nutno tento návin oddělit a začít navíjet návin další
 • V prostoru mezi akumulačním zásobníkem a podávacími válci jsou umístěny stanice pro skládání fólie do požadovaného finálního tvaru (kombinace vrchních a spodních záložek)
 • Bezdutinkové navíjení je realizováno pomocí servopohonu, který pohání navíjecí trny, na které je fólie navíjena
 • Po navinutí požadovaného množství sáčků dojde k zabrzdění motoru pro pohon podávacích válců a tahem servopohonu dojde k odtržení navinuté formace, k vytažení navíjecích trnů a k vypadnutí hotového návinu do plechového zásobníku