Zařízení pro výrobu hliníkových přířezů – AVPR

  • Zařízení slouží k výrobě přířezů z hliníkové fólie a papíru (kusů) z odvíjející se role fólie
  • Posun fólie je realizován pomocí podávajících válců, které odměří požadovanou délku, rotační stříhací nůž oddělí fólie
  • Délka přířezů je nastavitelná v rozmezí 100 – 450 mm
  • Tloušťka fólie je 0,012 – 0,035 mm a papíru 0,012 – 0,035 mm