Zařízení pro impulsní svařování fólií RIS 2000P

  • Pneumatická impulsní svářečka (dále jen RIS) slouží k uzavírání sáčků z PE fólie
  • Stroj je osazen programovatelným automatem s displejem, na němž si obsluha může nastavit provozní parametry.
  • Vlastní pohyb svařovacích čelistí je realizován pomocí trojce pneumatických válců
  • Nejprve dojde k sevření svařovacích čelistí a ke startu vlastního procesu svařování
  • Dobu svařování je možno nastavit na ovládacím displeji
  • Probíhající proces svařování je signalizován svitem kontrolky, která je umístěna na ovládacím panelu
  • Po ukončení doby svařování začne běžet doba chladnutí sváru. To je vlastně doba, po kterou zůstávají čelisti sevřené po ukončení vlastního procesu svařování
  • Součástí svářečky je pracovní stůl, na který se natáhne dostatek fólie protažené skrz svařovací čelisti