Zařízení na pokládku izolační fólie „PIF“

  • Zařízení pro pokládku izolační fólie slouží k uložení PE fólie na projíždějící paletu
  • Fólie posléze slouží k odizolování produktu uloženého na paletě od atmosférických vlivů
  • Zařízení je schopno používat fólii o maximální šířce 1000 mm
  • Přesah fólie na délku palety je možné nastavit do maximální hodnoty 80 mm na každém konci