Zařízení pro impulsní svařování fólií RIS 1200 PTC-S

  • Pneumatická impulsní svářečka (dále jen RIS) slouží k uzavírání sáčků z PE fólie
  • Zařízení RIS je opatřeno výškově stavitelným stolem, který slouží jako pracovní plocha pro obsluhující personál
  • Vlastní pohyb svařovacích čelistí je realizován pomocí dvou pneumatických válců
  • Obsluha ručně vloží uzavíraný sáček mezi svařovací čelisti a pomocí nožního ovladače spustí vlastní svařovací cyklus
  • Nejprve dojde k sevření svařovacích čelistí a ke startu vlastního procesu svařování
  • Dobu svařování je možno nastavit na ovládacím displeji
  • Probíhající proces svařování je signalizován svitem kontrolky, která je umístěna na ovládacím panelu
  • Po ukončení doby svařování začne běžet doba chladnutí sváru. To je vlastně doba, po kterou zůstávají čelisti sevřené po ukončení vlastního procesu svařování
  • Dobu chladnutí je možno nastavit na ovládacím displeji.

Impulse welding machine