Horkovzdušný smršťovací tunel s dopravníky HSTD

 

  • Zařízení sklouží pro smrštění ochranného materiálu na produkt
  • Zařízení není na principu plynového ohřevu
  • Princip vyhřívaní je zajištěn topnými bloky (až 300°C)
  • Dopravu materiálu do tunelu zajišťuje trubkový dopravníkový pás
  • Sestava dopravníků pro přesunutí materiálu na výstupní místo
  • Odsávací digestoř – rádiusová
  • Chladící ventilátory pro dodatečné zchlazení produktu