Flexotiskový stroj pro tisk recyklačních znaků typ “CODA”

  • Potiskovací zařízení se používá pro potisk fólie, která je následně navíjena
  • zařízení nemá svůj vlastní pohon a je poháněno pohybující se fólií
  • Zařízení je složeno ze třech válců, které jsou vzájemně propojeny pomocí válečkového řetězu
  • Jeden válec je ponořen do nádržky s barvou, k němu je přitlačen váleček se speciálně gravírovaným povrchem, který slouží pro nanesení potřebného množství barvy na potiskovací válec, který je opatřen znaky, které mají být na fólii tištěny
  • Vzájemná poloha jednotlivých válců je nastavitelná pomocí excentrického uložení dvou ocelových válečků
  • Na správném nastavení vzájemné polohy válců je závislá kvalita tisku.
  • Různé šíře tiskových válců