Ruční impulsní svářečka typ „RIS 600“

  • Ruční impulsní svářečka (dále jen RIS) slouží k uzavíraní sáčků z PE fólie
  • Zařízení RIS je opatřeno stolem, který slouží jako pracovní plocha pro obsluhující personál
  • Vlastní pohyb svařovacích čelistí je realizován obsluhou
  • Obsluha ručně vloží uzavíraný sáček mezi svařovací čelisti a pomocí páky sevře čelisti a spustí svařovací cyklus
  • Dobu svařování je možno nastavit na ovládacím displeji
  • Probíhající proces svařování je signalizován svitem kontrolky , která je umístěna na ovládacím panelu
  • Po ukončení doby svařování začne běžet doba chladnutí sváru, to je vlastně doba, po kterou zůstávají čelisti sevřené po ukončení vlastního procesu svařování
  • Dobu chladnutí je možno nastavit na ovládacím displeji.