Horkovzdušný tunel SHT-1

  • Smršťovací tunel slouží smršťování PE fólie, která je přetažena přes balený materiál
  • Uchycení fólie k balenému produktu se provádí pomocí kombinace příčného a podélného sváru
  • Doba jednoho cyklu smrštění se pohybuje od 15 do 20 sekund (rozdílnost časů je dána velikostí baleného materiálu a druhem PE fólie)
  • Doprava balených jednotek do tunelu je provedena automaticky