Horkovzdušná smršťovací komora typ „SHOK 1“

  • Horkovzdušná smršťovací kabina slouží ke smršťování PE fólie, která je přetažena přes balený materiál
  • Zařízení zajišťuje dokonalé smrštění obalu a zároveň uchytí materiál k paletě
  • Doba náběhu smršťovací kabiny ze studeného stavu je cca 5 minut
  • Doba jednoho cyklu smrštění (bez manipulačních časů) se pohybuje od 45 do 60 sekund (rozdílnost časů je dána velikostí baleného materiálu a druhem PE fólie)
  • Ovládání stroje je provedeno přes textový dvouřádkový displej.

Hot air srhink chamber type „SHOK 1“