Měřící stanice

Automatické měření kruhovitosti a rovnosti talířových kol do převodovek Škoda Auto a.s. Současně vyhodnocuje a určuje další pracovní postup na daném výrobku.

Zařízení na pokládku izolační fólie „PIF“

Zařízení pro pokládku izolační fólie slouží k uložení PE fólie na projíždějící paletu Fólie posléze slouží k odizolování produktu uloženého na paletě od atmosférických vlivů Zařízení je schopno používat fólii o maximální šířce 1000 mm Přesah fólie na délku palety […]

Horkovzdušný tunel

Jeden z mnoha typů horkovzdušných tunelů Slouží k nahřívání polotovarů na požadovanou teplotu Technické údaje a parametry dodáme na vyžádání Výroba zařízení dle požadavků zákazníka

Plnící zařízení pro plnění tekutých produktů PZ-1

Plnící zařízení slouží pro plnění tekutých produktů do libovolných lahví o různých objemech Zařízení pracuje jako poloautomatické- tzn. obsluha ručně naskládá prázdné láhve do nerezového přípravku, který se po připravení nasune do plnícího zařízení a toto již automaticky provede přesunutí […]

Paletovací zařízení, typ PAL-1

Zařízení slouží pro paletizaci zboží (nejlépe pytlovaného), na paletu Zboží se ručně, nebo automaticky naloží na pohyblivý stůl paletizéru vždy po jedné vrstvě a paletizér ji automaticky a rychle založí na přistavenou paletu Paleta může být postavena na podlaze, nebo na […]

Zařízení pro vkládání PE vložek do BIG-BAG

Zařízení pro vkládání PE vložek do velkoobjemových vaků slouží pro vlepení PE vložky do velkoobjemového vaku Obsluhující personál nejprve natáhne PE vložku přes roztahovací ramena a potom pomocí přepínače tyto ramena roztáhne. Poté nanese na boky vložky lepidlo a po […]