Automatické zařízení pro výrobu PE vložek BIG-BAG

  • Výrobník PE vložek pro BIG BAG je zařízení sloužící k plně automatizované výrobě PE vložek technologiemi svařování a řezání v kontinuálním výrobním procesu
  • Výroba je zajišťována z role příslušné šíře a síle skládané fólie v pracovním taktu od 40-ti do 120 sec/kus
  • Svařování je zajišťováno pomocí kanthalových topných pásků, které jsou napájeny impulsními zdroji
  • Řezání fólie zajišťují mechanické nože poháněné ozubenými řemeny.